Kóka Rozália

Életrajzából

„Gyermekkoromtól nagy figyelemmel és odaadással igyekeztem megismerni, megtanulni és másoknak is bemutatni népcsoportom, a bukovinai székelyek történetét, népművészetét, életét.

Tíz éves koromtól táncoltam iskolái m néptánc csoportjaiban, de a szekszárdi Sárközi Együttesnek és később a Somogyi Népi Együttesnek is tagja voltam. Tizenkilenc koromban, indultam el az első "igazi" néprajzi gyűjtőutamra. Meséket és népdalokat gyűjtöttem, s tanáraim segítségével pályázatot készítettem az Országos Néprajzi és Nyelvjárási Gyűjtőpályázatra. Második helyezést értem el, s jutalmul felhoztak Budapestre, a Néprajzi Múzeumba. Akkor megismerkedtem mindazokkal a kiváló, szellemi nagyságokkal, akik későbbi életutamat meghatározták. A néprajzi gyűjtőmunkát azóta se hagytam abba.

1971-ben alakítottam, és máig vezetem az Érdi Bukovinai Székely Népdalkört.

1973-ban a Szóljatok játszók, regölők c. pályázaton a Csiki Véró élete c. monodrámám forgatókönyvével, majd a bemutatásával országos első helyezett lettem. Ekkor indult előadóművészi pályám. Gyűjtéseimből előadóesteket, meseműsorokat szerkesztettem, amelyekkel az egész "magyar glóbuszt" bejártam. Hanglemezek, kazetták is készültek belőlük.

1989-ben jelent meg első könyvem, a bukovinai székely, gyímesi és moldvai népi szerelmes történeteket tartalmazó Egy asszon két vétkecskéje c kötet.

1991-ben a népdalkörömet hagyományőrző tevékenységéért Európa-díjjal jutalmazták.

Eközben megunhatatlanul rajongok Gábor, Csilla és Lívia unokáimért. Ha csak tehetem, írok, mesélek.”

A teljes életrajz, előadóestjei, meseműsorai, kiadványai és könyvei – honlapján: http://www.folkinfo.hu/kokarozi/