Kusper Judit

Bemutatkozás

Kusper Judit vagyok, az egri Eszterházy Károly Főiskola Magyar Irodalomtudományi Tanszékének adjunktusa. A Debreceni Egyetem magyar szakán végeztem 2000-ben, majd az irodalomtudományi doktori programon 2003-ban, azóta Egerben tanítok. Két gyermekünk van, Lili 7 éves, épp most kezdi az iskolát, Peti 4 éves, nagy ovis fiú.

Fő kutatási területem a XIX. század magyar irodalma (doktori dolgozatomat „Eltört a kis tükör”. Szubjektum, nyelv, emlékezet a klasszikus magyar irodalomban címmel írtam Vajda János, Czóbel Minka és Kosztolányi Dezső műveiről), ám ezen túl (és ehhez kapcsolódva) régóta figyelemmel kísérem a női irodalmat, a gyermekirodalmat s kitüntetetten a meséket, magam, tanítványaim s gyermekeim örömére. Hiszem, hogy a mesék segítenek megérteni a körülöttünk s bennünk lévő világot, segítségükkel közelebb kerülhetünk kérdéseink lehetséges válaszaihoz, problémáink megoldásához, traumáink feloldásához.

Válogatott publikációk

A szubjektum problémája Czóbel Minka lírájában, Irodalomtörténet, 2000/3., 435-462.

Vágy és hiány, a vágy hiánya, a hiány vágya (Ottlik Géza: Iskola a határon), Studia Litteraria Iuvenum, 1999, Tomus XXXVII, 115-124.

A beszéd írhatósága és olvashatósága (Babits Mihály: Beszélgetőfüzetek), Szép literatúrai ajándék különszám: „nem használ komolyan semmi, csak rővid időre”, Pécs-Szeged, 2000, 24-30.

„Néha a leghétköznapibb ajtók is más világokra nyílnak” (Hász Róbert prózája), Hitel, 2002/3., 71-81.,

újra: = A névjegyen II., Magyar Napló – Fókusz Egyesület, Budapest, 2004, 126-139.

Barta János és a Vajda-kutatás = Emlékezés a száz éve született Barta Jánosra, szerk. Imre László és Gönczy Monika, Szenci Molnár Társaság, Budapest, 2003, 63-71.

Ha a pókháló szövedéke fölfeslik valahol – Czóbel Minka: Pókhálók = „Jövőm emléke, múltamnak árnya”: In memoriam Czóbel Minka, szerk. Mercs István, Nyíregyháza, 2008, 127-147.

A mindenható irónia – Vajda János: Alfréd regénye = Jankovics József, Nyerges Judit szerk., Irodalom, nemzet, identitás, Nemzetközi Magyarságtudományi Társaság, Budapest, 2010, 95-106.

„Egy betű a leányszív”, avagy (ön)olvasási stratégiák Mikszáth Kálmán Az arany-kisasszony című novellájában = Margonauták: Írások Margócsy István 60. születésnapjára, szerk. Ambrus Judit, Bárány Tibor, Csörsz Rumen István, Hegedüs Béla, Vaderna Gábor, munkatárs Teslár Ákos, Budapest, rec.iti, 2009, 307-313.

A női írás és olvasás tapasztalatai az evolúciós pszichológia szemszögéből = Zimányi Árpád szerk., A tudomány nyelve, a nyelv tudománya. Alkalmazott nyelvészeti kutatások a magyar nyelv évében, MANYE – Eszterházy Károly Főiskola, Székesfehérvár – Eger, 2010, 1009-1021.

Ételekből kibontakozó archetípusok a Fehérlófiában = Gasztronómia és szemiotika [megjelenés előtt]