Novák Pál

Életrajz

„Az öreg Pozsik István olyat tudott, amiért érdemes volt többször is fölkeresni. Novák Pál tizenhét évesen, az ötvenes években ezt gyakran meg is tette, mert lenyűgözte a sokféle hangszer, meg ahogy az Öreg játszott rajtuk. A vele készített felvételek ma is tanúsítják, hogy Pozsik furulyajátéka az egyik legszebb mintája a magyar pásztor zenének.

Volt azonban egy másik Öreg, aki már születésétől fogva Novák Pál mellett volt - ő volt a Nagyapa. Tőle hallott még Vidróczkiról is történetet, igaz másodkézből, mert neki is a nagyapja mesélte, aki segített a híres betyárnak a pandúrokat megvendégelni. Tőle hallott először furulyaszót a tanyán, ahol tizenhárom család élt. Sokszor táncoltak ott erre a zenére. Ő hozta Olaszországból a klarinétot, ahol huszárként verekedett az első világháborúban. Mikor Novák Pál a bárányokkal volt ezt a „klarnétot” fújta. Az édesanyja így mondta: „Fiam! Tele van veled az egész határ.” Sok sátoros ünnepen emellett mulattak együtt a tanyára látogató rokonok. Két-három nap meg se kottyant, volt jó birkasült a nagy serpenyőben.

Az édesapja nem játszott hangszeren, de juhászosan, határbéli ember módjára elénekelt nekünk pár nótát. Mióta meghalt, a fiával együtt „emlegetjük” ezeket a nótákat furulyán, citerán, klarinéton, tárogatón.”

In: Novák – Dsupin: „Amikor szerit tehettem, az Öregnél vótam": pásztorzene Szent Mihály havában: Novák Pál (palóc pásztorok utóda) és Dsupin Pál. = Háló: Katolikus Közösségek Hálózata

http://halo.hu/component/content/article/13/310